Wanita tua lambang ketegaran

Akan datang kepadamu pertolongan saat putus asa sebagai anugrah dari Yang Mahalembut lagi Maha Memperkenankan doa.

   Jadilah seperti seorang wanita tua yang dipercaya kepada pertolongan Tuhannya pada hari ia berada di hadapan si algojo, Al-Hajjaj, saat Al-Hajjaj memenjarakan anak laki-lakinya dan Al-Hajjaj berkata kepadanya bahwa dirinya akan membunuh anaknya itu. 
Si wanita itu pun menjawab dengan nada percaya, tegas, berani dan pantang mundur: 
“Sekalipun engkau tidak membunuhnya, dia pasti akan mati juga."

   Jadilah seperti wanita tua Persia yang bertawakkal kepada Allah pada hari keberangkatannya meninggalkan kandang ternak ayamnya: ia memandang ke arah langit seraya berdoa: 
" Ya Allah, jagalah kandang ternak ayamku ini, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penjaga."

   Jadilah seperti Asma', putri Abu Bakar, dalam ketegarannya setelah melihat anak laki-lakinya, ' Abdullah bin Zubair, terbunuh dalam keadaan terpancang di tiang salib, lalu ia mengucapkan kata-katanya yang terkenal itu: 
" Sekarang sudah saatnya bagi penunggang kuda yang jagoan ini untuk beristirahat dengan tenang,"

   Jadilah seperti Al-Khanza yang telah menghadiahkan empat orang anaknya di jalan Allah, yang setelah mereka gugur, ia berkata, 
"Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan diriku dengan gugurnya mereka sebagai syuhada di jalan-Nya.”

   Perhatikanlah wanita-wanita tersebut, sejarah mereka yang mulia, dan sepak terjang mereka yang penuh dengan kemuliaan.

Kiat menjadi wanita paling anggun di dunia

Semua kejadian, betapapun parahnya, pasti berhubungan langsung dengan kelapangan dalam waktu yang dekat.

   Anda, dengan kecantikan yang anda miliki, lebih anggun daripada mentari.
Anda, dengan akhlaq yang anda miliki, lebih harum daripada kasturi.
Anda, dengan kerendah-dirian yang anda miliki, lebih tinggi daripada rembulan.
Anda, dengan sifat keibuan yang anda miliki, lebih menyegarkan daripada hujan.

Kunci kebahagiaan adalah shalat

Kulihat kebahagiaan bukanlah milik orang yang berharta banyak, Melainkan kebahagiaan itu hanyalah milik orang yang bertaqwa.

   Awal lembaran kebahagiaan yang tertulis dalam daftar hari ini dan mula-mula tanda pengenal pembesuk yang terdaftar untuk siang hari adalah shalat shubuh, untuk itu, mulailah pagi hari anda dengan shalat Shubuh dan bukalah lembaran siang anda dengannya, niscaya anda akan berada dalam jaminan Allah, mendapatkan janji, pemeliharaan, dan perhatian-Nya.

 Dia akan menghindarkan anda dari semua hal yang tidak disukai, membimbing anda pada setiap kebaikan, menuntun anda pada keutamaan, dan mencegah anda dari hal-hal yang hina.

   Semoga Allah tidak memberkati hari anda bila anda memulainya tanpa shalat shubuh. Semoga Allah tidak menyelamatkan siang hari yang dimasuki tanpa shalat shubuh. 

Sesungguhnya shalat shubuh merupakan awal tanda penerimaan, alamat daftar keberuntungan, dan pamflet kemenangan, kemuliaan, keteguhan, dan keberhasilan.

 Selamat bagi setiap orang yang menunaikan shalat shubuh-nya dan beruntunglah bagi tiap orang yang menunaikan shalat shubuhnya. 

Kesejukan hati hanyalah bagi orang yang memelihara shalat shubuh; dan kesengsaraan, penderitaan, dan kekecewaan hanyalah bagi orang yang melupakan shalat shubuhnya.

Naikilah perahu keselamatan

Wahai Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku berserah diri kepada Engkau. Ya Tuhanku, kasihanilah kelemahan kami, Engkau adalah Maha Penyayang.

   Sesungguhnya saya telah membaca puluhan novel hasil karya tulis para seniman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang suka pada hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang melalaikan, dan hal-hal yang main-main, baik yang masih hidup dari kalangan mereka maupun yang sudah tiada.

   Saya hanya bisa berkata:
“Betapa ironisnya! Dimanakah kaum muslim laki-laki dan perempuan,
dimanakah orang-orang yang shidiq (benar) dari laki-laki dan perempuan,
dimanakah orang-orang yang puasa dari laki-laki dan perempuan,
dimanakah para ahli ibadah dari laki-laki dan perempuan,
dimanakah orang-orang yang khusyu’ dari laki-laki dan perempuan?”

Apakah usia kita yang terbatas dan relatif singkat ini cukup memadai untuk disia-siakan dengan cara membuang-buangnya untuk main-main dan tiada artinya seperti ini dan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tolol lagi durhaka?

Apakah anda mempunyai usia cadangan selain ini?

Apakah anda mempunyai hari lain selain hari-hari ini?

Apakah anda mempunyai janji yang kuat disisi Allah yang menjamin bahwa anda tidak bakal mati?

Tidak, demi Allah! Bahkan yang ada hanyalah ilusi, persangkaan yang dusta, dan angan-angan yang kosong.

   Kalau demikian, lakukanlah evaluasi terhadap diri sendiri, perbaharuilah arah tujuan, dan bersemangatlah dalam melangkah. 
Segeralah bergabung dengan kafilah dan naikilah perahu keselamatan.

Kebahagiaan kita berbeda dengan kebahagiaan mereka

Seorang pasien bakal sembuh sesudah sakitnya
dan orang yang merantau akan pulang sesudah kepergiannya.

   Barang siapa yang mengatakan kepada anda bahwa musik yang melalaikan, nyanyian yang konyol, serial yang merusak, pertunjukan teater yang merosot, majalah yang porno dan film yang tidak bermoral dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada anda, maka dustalah ia.

   Sesungguhnya semua sarana tersebut justru merupakan sumber kesengsaraan, jalan kedukaan, dan pintu kesusahan, kecemasan dan kesedihan. 
Hal ini disimpulkan berdasarkan pengakuan dari berbagai pihak yang pernah merasakan dan mengenalnya, kemudian bertobat darinya.

   Oleh karena itu, menjauhlah dari pola kehidupan yang celaka lagi menyengsarakan ini, yaitu kehidupan orang-orang yang suka dengan main-main dan melakukan hal-hal yang tidak berguna lagi menyimpang dari jalan Allah yang lurus.

   Isilah waktu-waktu anda dengan membaca Al-Qur’an secara khusyu’ dan buku yang bermanfaat, mendengar nasehat yang menyentuh dan khutbah yang menggugah, mengeluarkan shadaqah yang menguntungkan, dan melakukan tobat yang benar. 
Bergabunglah anda dengan majelis-majelis pengajian dan perkumpulan dzikir. 

Bagi-bagilah Waktu Anda Untuk Menunaikan berbagai Kewajiban

Semoga kesusahan yang menimpa diriku di baliknya terdapat kemudahan dalam waktu yang dekat.

   Cobalah keberuntungan anda dengan membaca buku yang bermanfaat atau mendengar kaset yang berguna. 
Dengarkanlah dengan penuh perhatian bacaan yang indah dari Kitabullah. Mudah-mudahan ada suatu ayat yang menggugah diri anda hingga menembus ke bagian yang terdalam dari lubuk hati anda dan menyentuh segenap perasaan anda.

   Selanjutnya anda akan memperoleh petunjuk dan cahaya serta akan lenyaplah seiring dengannya keputus-asaan, keraguan, kecurigaan, dan keterpurukan yang selama ini ada dalam diri anda.

   Pelajarilah himpunan kitab-kitab Sunnah dan bacalah sabda Nabi saw yang terhimpun dalam buku Riyadhush shalihin, niscaya anda akan menemukan obat mujarab dan ilmu yang bermanfaat yang dapat menghindarkan anda dari kesalahan, dan menyembuhkan anda dari berbagai penyakit. 
Sebenarnya obat anda terdapat dalam wahyu, baik yang berdasarkan dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

   Kesenangan anda berada dalam iman; penyejuk hati anda berada dalam shalat; keselamatan kalbu anda berada dalam sikap ridha; dan keteduhan perasaan anda berada dalam sikap qana'ah anda.
 Sesungguhnya kecantikan wajah anda berada dalam senyuman; terpeliharanya kehormatan anda berada dalam hijab; dan ketenangan hati anda terletak pada dzikir.

Rumah sederhana dengan iman, bukan istana dengan sikap melampaui batas

Sesungguhnya jika aku mencaci orang-orang yang dengki kepadaku, Aku tidak mengingkari bahwa sesungguhnya pentas aku menghukum mereka dengannya.

   Sesungguhnya, seorang wanita muslimah yang hidup di dalam rumah sederhana, menyembah Tuhannya, mengerjakan shalat lima waktunya, dan puasa sebulannya, lebih berbahagia daripada wanita yang tinggal dalam istana menjulang tinggi dan bergelimangan dengan kesenangan dan kemewahan diantara para abdi dalem dan pelayannya.

   Sesungguhnya wanita yang beriman yang hidup di dalam kemah dengan makan roti gandum, minum dari kendi, disertai dengan mush-haf dan tasbihnya, lebih bahagia hidupnya daripada wanita yang hidup di gedung yang tinggi, dalam kamar yang mewah, sedang ia tidak mengenal Tuhannya. Tidak pernah mengingat Tuhan-Nya, dan tidak pernah mengikuti petunjuk-Nya.

   Untuk itu, pahami oleh anda makna kebahagiaan dengan pengertian yang sebenarnya bahwa ia bukanlah sebagaimana pengertian sempit lagi timpang seperti yang digambarkan oleh sebagian besar kalangan manusia.

   Mereka mengira bahwa kebahagiaan itu terletak pada uang, furniture, pakaian, makanan dan minuman, kendaraan.
Saya katakan : “bukan Itu” sebanyak seribu kali.

   Kebahagiaan yang hakiki terletak pada kepuasan hati, kesenangan perasaan, ketenangan jiwa, kegembiraan rohani, kelapangan dada, baiknya keadaan, tegaknya akhlak, bersihnya sepak terjang, disertai dengan sikap menerima apa adanya dan tidak berlebihan.

Lihatlah Ke Arah Awan Jangan Melihat Kearah Tanah

Seandainya tiada nyala api yang ada disebelahku, tentulah bau harum kayu gaharu tidak akan tercium.

   Jadilah anda seorang wanita yang bercita-cita tinggi. Kumohon selalu naik. 
Kumohon selalu terus melangkah selamanya dan hati-hatilah jangan sampai menurun atau terjatuh. 
Ketahuilah bahwa hidup ini terdiri dari menit dan detik. Jadilah anda seperti semut dalam hal kesungguhan, ketekunan, dan kesabaran.

    Berupayalah agar selalu tetap bertobat. Jika kembali melakukan dosa, ulangilah tobat anda. Hafallah Al-Qur’an. 
Jika anda lupa, kembalilah pada hapalannya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya hingga kesepuluh kalinya.

   Hal yang penting ialah hendaknya anda tidak merasa gagal dan frustasi, karena sesungguhnya sejarah tidak pernah mengenal kata-kata terakhir dan akal tidak pernah mengenal penghabisan sama sekali, tetapi yang dikenal hanyalah upaya dan pelurusan. 
Sesungguhnya usia itu bagaikan tubuh yang dapat dilakukan terhadapnya operasi kecantikan.

   Sesungguhnya usia itu bagaikan bangunan yang dapat direnovasi, dibangun kembali, dan dipercantik dengan dicat ulang dan dipelitur. 
Oleh karena itu, hindarilah oelh anda apa yang disebut dengan kegagalan dan keraguan. 


   Lenyapkanlah dari hati anda berbagai prediksi akan terjadinya penyakit, bencana, musibah. dan malapetaka. Allah SWT telah berfirman:
“Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakkal, jika kalian benar-benar orang yang beriman” (QS. Al-Maidah: 23)

Meninggalkan maksiat adalah jihad dan menetapinya adalah keingkaran 

Artikel menarik lainnya:

Semoga Rizki Sedikit yang dapat Membahagiakan Anda, Bukan Rizki Banyak yang Menyengsarakan Anda

Apabila Allah menggelarkan keutamaan yang tadinya terlipat,
diberikanlah kesempatan untuknya lisan orang yang dengki untuk berperan.

Semoga Rizki Sedikit yang dapat Membahagiakan Anda, 
Bukan Rizki Banyak yang Menyengsarakan Anda

   Usia anda yang masuk dalam hitungan adalah saat anda beroleh kegembiraan, kesenangan, keridha'an, ketenangan dan kepuasan. 
Adapun saat anda dilanda ketamakan, ketidakpuasan dan keluhan maka pada hakikatnya ia bukan termasuk pada usia anda, karena ia adalah musuh kesehatan, musuh kesejahteraan dan musuh kecantikan anda.

 Oleh karena itu, peliharalah diri anda agar senantiasa ridha kepada Allah, puas dengan rizki yang diberikan-Nya, beriman kepada takdir, dan bersikap optimis terhadap masa depan. 
Jadilah diri anda seperti kupu-kupu; ringan gerakannya dan cantik penampilannya. 
Ia jarang bergantung pada sesuatu, terbang dari satu bunga ke bunga yang lain, dari satu lereng ke lereng yang lain, dari satu taman ke taman yang lain.

   Atau jadilah anda seperti lebah, makan dari yang baik dan mengeluarkan yang baik. 
Bila hinggap pada ranting, ia tidak mematahkannya, menghisap sari bunga tanpa menyengatnya, mengeluarkan madu tanpa menyengat, terbang dengan membawa kecintaan, dan hinggap dengan membawa kasih sayang.

   Ia mempunyai suara dengungan bagaikan berita gembira dan suara desingan bagaikan ungkapan kepuasan, seakan-akan ia bagaikan malaikat yang ada di langit turun ke bumi dari alam kekekalan.


Allah menyukai orang-orang yang suka bertobat karena mereka kembali kepada-Nya dan mengadukan perihalnya kepada-Nya 

Artikel menarik lainnya:

Hitung-hitunglah semua nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada anda

“Sesungguhnya aku benar-benar berharap kepada Allah sehingga dengan kesabaran yang baik seakan-akan aku dapat melihat apa saja yang telah dilakukan oleh Allah kepadaku…”

   Apabila anda berada pada pagi hari, camkanlah dalam ingatan anda bahwa pagi yang sama dialami pula oleh ribuan wanita yang hidup sengsara, sedang anda hidup senang.
Dialami pula oleh ribuan wanita yang hidup kelaparan, sedang anda dalam keadaan kenyang. dialami pula oleh ribuan wanita dalam tahanan, sedang anda hidup merdeka, dapat menghirup udara bebas, dan dialami pula oleh ribuan wanita yang tertimpa musibah dan yang kehilangan anaknya, sedang anda hidup bahagia lagi sejahtera.

   Sudah berapa banyak air mata yang membasahi pipi wanita, sudah berapa banyak kepedihan yang dialami kalbu ibu dan sudah berapa banyak jerit tangis yang keluar dari kerongkongan bayi, sedang anda tersenyum puas. 
Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah atas kasih sayang, pemeliharaan dan kemuliaan-Nya.

   Duduklah anda dengan tenang, lalu berterus-teranglah kepada diri anda sendiri. 
Ambillah kalkulator atau alat hitung lainnya untuk memerincikan sudah berapa banyak harta, nikmat, kesenangan dan kegembiraan yang telah anda dapatkan.

   Begitu pula hitunglah kecantikan, uang, anak-anak, naungan, tempat tinggal, tanah air dan berbagai anugerah lainnya, seperti penerangan, udara, air, makanan, obat dan sebagainya. 
Oleh karena itu jalanilah hidup ini dengan senang, bahagia dan hati yang terhibur.

Anda adalah orang yang beruntung dalam keadaan apapun

Katakanlah kepada orang yang mencela kami karena pergantian masa:
“Tiada yang mengingkari masa, kecuali hanyalah orang yang terancam oleh bahaya.”

Evaluasi diri anda. Jika anda mengalami kesusahan, kesulitan atau kesedihan, ketahuilah bahwa semua itu merupakan penghapus bagi semua dosa anda.

Anda sedang berinteraksi dengan Tuhan

“Mudah-mudahan malam-malam ini, sesudah perpisahan yang begitu lama, akan menghimpun kembali kita dibawah naungan tempat-tempat yang kita sukai itu.”

   Bergembiralah anda dengan kebaikan, karena sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi anda pahala yang besar, Allah SWT telah berfirman dalam kitab-Nya:
“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): ‘Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan.’” 
(QS.3:195)

   Allah SWT telah menjanjikan kepada kaum wanita sebagaimana kepada kaum lelaki dan Dia memuji kaum wanita sebagaimana memuji kaum lelaki. Untuk itu, Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin.”
(QS.33:35) hingga akhir ayat.

   Hal ini menunjukan bahwa anda adalah kembaran laki-laki dan teman sejodoh dengannya dan bahwa pahala anda terpelihara di sisi Allah. 
Oleh karena itu, kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik di dalam rumah dan masyarakat yang pada akhirnya akan menghantarkan anda untuk meraih ridha Allah SWT. 
Lakukanlah oleh anda contoh yang terbaik, jadilah anda teladan bagi anak-anak umat anda, dan jadilah anda wanita paling ideal yang di hormati oleh mereka.


   Jadilah Asiah RA, istri Fir’aun, Maryam RA, Khadijah, ‘Aisyah, Asma’, dan Fatimah sebagai panutan anda dalam kehidupan ini, semoga Allah melimpahkan ridha-Nya kepada mereka dan membuat mereka puas. 
Mereka dan wanita-wanita semisal mereka adalah orang-orang terpilih lagi baik. Mereka adalah wanita-wanita yang beriman, taat, dan mengerjakan puasa dan shalatnya. 
Semoga Allah melimpahkan ridha-Nya kepada mereka dan memuaskan mereka. 
Oleh karena itu, jadilah anda sebagai sosok wanita yang menetapi manhaj tersebut dan bacalah kisah perjalanan hidup mereka yang penuh dengan kepiawaian, niscaya anda akan menemukan kebaikan, kesejukan dan ketenangan.


Jangan anda cabik-cabik hati

“Wahai masa, jika engkau masih mempunyai sisa bencana untuk menghinakan orang-orang yang mulia, maka datangkanlah ia.”

   Hindarilah oleh anda hal-hal yang menyia-nyiakan waktu, seperti membaca majalah-majalah porno, melihat foto-foto telanjang, dan membaca berbagai pemikiran yang buruk, buku-buku ajaran atheis, atau kisah-kisah murahan yang bertentangan dengan norma-norma akhlaq. 

   Sebaliknya, bacalah bacaan-bacaan yang bermanfaat lagi berguna, seperti majalah yang bernafaskan Islam, buku-buku yang bermanfaat, bulletin-buletin yang bersifat membangun, dan pendapat-pendapat yang bermanfaat bagi seorang hamba untuk kehidupan dunia dan akheratnya. 

   Sesungguhnya diantara bahan-bahan bacaan tersebut dan beberapa pendapat yang dikemukakan didalamnya, ada yang mengandung berbagai faktor yang dapat menimbulkan keraguan ke dalam jiwa pembacanya dan menanamkan rasa tidak percaya serta melahirkan sikap menyimpang. 
Demikian itu karena adanya faktor pengaruh budaya sesat lagi menyimpang dari dunia non-muslim yang merembes pada kita yang akhir-akhir ini sedang gencarnya melanda sebagian besar negri-negri Islam.

   Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT, disisi-Nyalah terdapat kunci pembendaharaan yang ghaib, dan hanya Dialah yang dapat melenyapkan kesusahan dan kesulitan. 
Oleh karena itu, mohonlah kepada-Nya dengan permintaan yang mendesak dan bacalah selalu doa berikut dengan berulang-ulang, yaitu:
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kesulitan dan kesedihan. Aku berlindung kapada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada engkau dari kekikiran dan berhati pengecut. Aku berlindung kepada engkau dari terbelit utang dan tertindas orang lain.”

   Apabila anda banyak membaca doa yang diajarkan oleh hadits ini secara berulang-ulang dan anda renungkan makna yang terkandung didalamnya, niscaya Allah akan membebaskan diri anda dari kesulitan, kesusahan dan kesedihan anda dengan izin-Nya.


Gunakanlah tiap detik anda untuk bertasbih,
tiap menit anda untuk berpikir,
dan tiap jam anda untuk beramal.

Artikel menarik lainnya:

Bangunlah untuk anda sebuah istana dalam surga

“Kuturuti ambisiku, ternyata ia memperbudakku. Sekiranya aku menerima apa adanya, tentulah aku menjadi orang yang merdeka
…”

   Perhatikanlah, sudah berapa banyak generasi yang telah berlalu, apakah mereka pergi dengan membawa hartanya? 
Apakah mereka pergi membawa istana-istananya? 
 Apakah mereka pergi membawa kedudukan-kedudukannya? Apakah mereka dikuburkan bersama dengan emas dan peraknya? 
 Apakah mereka beralih ke negri akherat bersama mobil-mobil dan kapal-kapal terbangnya?

   Jawabannya tentu tidak! 
Bahkan mereka dilucuti dari pakaian-pakaian dan topi-topinya, lalu dimasukan ke dalam kubur dengan hanya mengenakan kain kafan. Selanjutnya, seseorang diantara mereka akan ditanyai: 
“Siapa Tuhanmu: Siapa Nabimu: dan Apa agamamu?”

   Oleh karena itu, bersiap-siaplah dan bekalilah diri anda untuk menghadapi hari itu. 
Janganlah anda bersedih hati atau kecewa karena kehilangan sesuatu dari harta duniawi, karena sesungguhnya harta duniawi itu adalah barang yang murah dan pasti lenyapnya, dan tidak akan kekal selain amal shalih.

   Allah SWT telah berfirman:
“Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki mau pun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.” (QS.16:97)


Anda dengan apa yang anda miliki lebih bahagia

“Cukuplah bagi anda sepotong roti yang berisi daripada harus meminta kepada orang yang menutup pintunya dan yang di cap banyak orang sebagai orang yang kikir.”

   Perhatikanlah dunia seluruhnya! 
 Tidakkah anda jumpai di banyak rumah sakit ranjang-ranjang putih yang terbaring di atas ribuan manusia yang menderita sakit sejak beberapa tahun yang silam atau mengalami berbagai macam kecelakaan yang memerlukan penyembuhan bertahun-tahun?
 Tidakkah anda jumpai di banyak rutan-rutan ribuan manusia yang di sekap dibalik jerujinya karena ulah mereka sendiri yang mengeruhkan kehidupannya, sehingga lenyaplah kesenangannya? 
 Tidakkah di dalam rumah sakit-rumah sakit jiwa terdapat sejumlah orang yang kehilangan akal sehatnya karena tidak waras alias gila? 

   Tidakkah di sana banyak didapat orang-orang fakir yang tinggal dikemah-kemah yang sudah usang dan rumah-rumah gubug dalam keadaan tidak mempunyai sepotong roti pun? 
 Tidakkah di sana banyak didapat banyak wanita yang seseorang diantara mereka kehilangan semua anaknya sekaligus dalam suatu kecelakaan? 
 Tidakkaah di temui seorang wanita yang kehilangan indera penglihatannya atau perungunya atau diamputasi tangan atau kakinya atau hilang akal sehatnya atau mengalami penyakit yang sulit disembuhkan seperti kanker dan sebagainya?

   Adapun anda hidup dalam kehidupan selamat, sehat, baik-baik, tenang, aman dan penuh dengan rasa ridha. 
Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatNya. 
Janganlah anda gunakan waktu-waktu anda untuk hal-hal yang tidak di ridhai oleh Allah SWT. 
Seperti duduk dalam waktu lama menyaksikan berbagai siaran TV kabel dan parabola, yang isinya mengandung banyak hal-hal murahan, kepalsuan, barang-barang yang tak laku dan materi-materi yang tiada harganya. 

   Sadarilah bahwa hal tersebut akan mewariskan berbagai penyakit dalam kalbu dan kesedihan serta membuat tubuh malas untuk menunaikan tugasnya. 
Sebaliknya, ambillah darinya hal yang berguna lagi berfaedah, seperti caramah, pertemuan ilmiah, program kesehatan yang berguna, berbagai berita penting menyangkut kemaslahatan individu orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan atau siaran lainnya yang berguna. 
Hindarilah oleh anda hal-hal murahan yang di siarkan yang di siarkan melaluinya dan kegilaan-kegilaan yang dimunculkan, karena sesungguhnya hal tersebut bertentangan dengan etika, rasa malu dan norma agama.

Malas adalah teman kegagalan

Tempat yang paling di banggakan di dunia adalah yang mempunyai penerangan
 dan sebaik-baik teman duduk sepanjang masa adalah buku.

   Saya berpesan kepada anda untuk melakukan kegiatan dan tidak hanya duduk berpangku tangan, malas dan menyerah kepada kekosongan waktu. 
Bangkitlah anda untuk membersihkan rumah atau perpustakaan anda. Tunaikanlah pekerjaan anda, shalatlah dan bacalah kitabullah atau bacaan yang berguna. 
Dengarkanlah kaset yang berisi rekaman yang bermanfaat atau duduklah bersama tetangga dan teman anda, lalu berbicaralah dengan mereka seputar hal-hal yang dapat mendekatkan anda sekalian kepada Allah SWT. 
Bila anda melakukan hal tersebut, niscaya anda menemukan kebahagiaan dalam hati anda, kelapangan dada dan kegembiraan dengan izin Allah.

  Waspadalah anda, jangan sampai anda menyerah kepada kekosongan waktu atau pengangguran, karena sesungguhnya hal ini akan mewariskan kepada anda kesusahan, kecemasan, keraguan, kebimbangan dan kekeruhan yang tidak dapat di hilangkan, kecuali dengan melakukan aktifitas kerja.

   Anda harus memperhatikan penampilan anda, sehingga anda tetap terlihat cantik, harum di dalam rumah, serta terlihat rapi dan bersih tempat duduk anda. 
Anda harus menyambut suami anda dengan akhlaq yang baik, begitu pula terhadap anak-anak anda, saudara-saudara anda, kaum kerabat anda dan teman-teman anda dengan senyum keramahan dan dada yang lapang.
 
  Saya peringatkan anda terhadap perbuatan durhaka, karena sesungguhnya perbuatan durhaka itu akan mewariskan kesedihan pada diri anda. 
Terlebih lagi kedurhakaan yang sering dilakukan oleh banyak wanita, seperti mengumbar pandangan kepada hal-hal yang di haramkan atau memperlihatkan perhiasan, berduaan dengan lelaki yang bukan muhrim, melaknat, mencaci dan mengumpat atau mengingkari hak suami dan tidak mengakui kebaikannya.

  Sesungguhnya hal-hal tersebut termasuk dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh kaum wanita, kecuali wanita yang dihindarkan oleh Allah dari berkat rahmat-Nya. 
Oleh karena itu, hati-hatilah, jangan sampai anda membuat Tuhan yang menciptakan anda marah kepada anda. 
Bertaqwalah anda kepada Allah SWT, karena sesungguhnya taqwa kepada-Nya akan menjamin terealisasinya kebahagiaan dan kepuasan dalam hati sanubari anda.

Tidaklah sama wanita yang mukmin dan wanita yang kafir

Tidaklah sama wanita yang mukmin dan wanita yang kafir
Tiada suatu kegembiraan pun yang kekal bagimu
dan tiada suatu kesedihan pun dapat mengembalikan kepadamu
sesuatu yang telah hilang

  Sesungguhnya anda akan beroleh kebahagiaan jika anda mau mengarahkan pandangan pada suatu fenomena yang sudah jelas, yaitu realita kehidupan wanita muslimah di negri-negri Islam dan realita kehidupan wanita non-muslim di negri-negri yang berpenduduk non-muslim. 
Wanita muslimah di negri-negri Islam adalah sosok wanita yang beriman, bershadaqoh, berpuasa, mengerjakan shalat, berhijab, patuh kepada suaminya, takut kepada Tuhannya, menghormati tetangganya dan sayang kepada anak-anaknya. 

Selamatlah buat mereka, karena mereka akan beroleh pahala yang besar, ketenangan dan kepuasan. Berbeda dengan halnya wanita non-muslim yang berada di negri-negri non-muslim.
 Wanita non-muslim adalah wanita yang suka memamerkan kecantikan dan pakaiannya bagaikan barang yang tidak laku lagi murahan yang di tawarkan di sembarang tempat dan kurang akalnya lagi rendah. 
Ia tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan dan tidak punya agama.

  Jadi. Bandingkanlah antara kedua fenomena dan gambaran tersebut, niscaya anda akan merasakan bahwa anda adalah wanita yang paling bahagia, paling tinggi derajatnya, dan paling terhormat kedudukannya. Alhamdulillah.

“Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah (pula) kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kalian orang-orang yang beriman.” (QS 3: 139)Semua orang, baik yang memiliki istana maupun yang memiliki rumah sederhana, Pasti menjalani kehidupannya, tetapi siapakah yang benar-benar meraih kebahagiaan dalam hidupnya?


Artikel menarik lainnya:

Anda memiliki segudang nikmat

Jangan kau putus asa karena tidak melihat jalan keluar

Kalau begitu, di manakah Allah dan takdir-Nya.

   Setiap musibah yang menimpa diri Anda karena menaati perintah Allah merupakan penghapusan dosa dengan izin Yang Maha Esa.
Bergembiralah anda dengan janji yang disebutkan dalam hadist berikut:
“Apabila seorang wanita berbakti kepada suaminya, mengerjakan shalat lima waktunya, dan memelihara kehormatannya, niscaya ia akan memasuki surga Tuhannya.”

   Demikianlah bunyinya menggambarkan hal-hal yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. 
Bangkitlah untuk melakukan pekerjaan yang agung ini menyambut Tuhan Yang Maha Penyayang, niscaya Dia akan membahagiakan anda di dunia dan akherat. 
Berhentilah dalam batasan yang telah di gariskan oleh syari’at dan ikutilah tuntunan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

   Anda adalah seorang wanita muslimah dan ini merupakan kehormatan yang besar dan kebanggaan yang tak terperikan, karena selain anda ada yang di lahirkan di negri berpenduduk kafir yang menjadi Nasrani, Yahudi, Komunis atau agama dan aliran lainnya yang bertentangan dengan agama Islam.
 Adapun anda, maka sesungguhnya Allah telah memilih anda sebagai wanita muslimah dan menjadikan anda sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW.

   Anda menjadi pengikut yang meneladani ‘Aisyah, Khadijah dan Fatimah radhiallahu’anhunna. Selamat buat anda, karena anda adalah wanita yang shalat lima waktu, puasa pada bulan ramadhan, berhaji ke Baitullah dan memakai hijab yang diperintahkan oleh agama. 
Selamat buat anda, karena anda ridha Allah sebagai tuhan yang di sembah. Islam sebagai agama yang dianut dan Muhammad sebagai rasul yang diikuti.


Bukan emas permata yang mempercantik anda, melainkan yang mempercantik anda adalah akhlaq anda dan kekayaan anda adalah etika anda. 

Artikel menarik lainnya:

Ads


Populer