Wanita tua lambang ketegaran

Akan datang kepadamu pertolongan saat putus asa sebagai anugrah dari Yang Mahalembut lagi Maha Memperkenankan doa.

   Jadilah seperti seorang wanita tua yang dipercaya kepada pertolongan Tuhannya pada hari ia berada di hadapan si algojo, Al-Hajjaj, saat Al-Hajjaj memenjarakan anak laki-lakinya dan Al-Hajjaj berkata kepadanya bahwa dirinya akan membunuh anaknya itu. 
Si wanita itu pun menjawab dengan nada percaya, tegas, berani dan pantang mundur: 
“Sekalipun engkau tidak membunuhnya, dia pasti akan mati juga."

   Jadilah seperti wanita tua Persia yang bertawakkal kepada Allah pada hari keberangkatannya meninggalkan kandang ternak ayamnya: ia memandang ke arah langit seraya berdoa: 
" Ya Allah, jagalah kandang ternak ayamku ini, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penjaga."

   Jadilah seperti Asma', putri Abu Bakar, dalam ketegarannya setelah melihat anak laki-lakinya, ' Abdullah bin Zubair, terbunuh dalam keadaan terpancang di tiang salib, lalu ia mengucapkan kata-katanya yang terkenal itu: 
" Sekarang sudah saatnya bagi penunggang kuda yang jagoan ini untuk beristirahat dengan tenang,"

   Jadilah seperti Al-Khanza yang telah menghadiahkan empat orang anaknya di jalan Allah, yang setelah mereka gugur, ia berkata, 
"Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan diriku dengan gugurnya mereka sebagai syuhada di jalan-Nya.”

   Perhatikanlah wanita-wanita tersebut, sejarah mereka yang mulia, dan sepak terjang mereka yang penuh dengan kemuliaan.

Kiat menjadi wanita paling anggun di dunia

Semua kejadian, betapapun parahnya, pasti berhubungan langsung dengan kelapangan dalam waktu yang dekat.

   Anda, dengan kecantikan yang anda miliki, lebih anggun daripada mentari.
Anda, dengan akhlaq yang anda miliki, lebih harum daripada kasturi.
Anda, dengan kerendah-dirian yang anda miliki, lebih tinggi daripada rembulan.
Anda, dengan sifat keibuan yang anda miliki, lebih menyegarkan daripada hujan.

Kunci kebahagiaan adalah shalat

Kulihat kebahagiaan bukanlah milik orang yang berharta banyak, Melainkan kebahagiaan itu hanyalah milik orang yang bertaqwa.

   Awal lembaran kebahagiaan yang tertulis dalam daftar hari ini dan mula-mula tanda pengenal pembesuk yang terdaftar untuk siang hari adalah shalat shubuh, untuk itu, mulailah pagi hari anda dengan shalat Shubuh dan bukalah lembaran siang anda dengannya, niscaya anda akan berada dalam jaminan Allah, mendapatkan janji, pemeliharaan, dan perhatian-Nya.

 Dia akan menghindarkan anda dari semua hal yang tidak disukai, membimbing anda pada setiap kebaikan, menuntun anda pada keutamaan, dan mencegah anda dari hal-hal yang hina.

   Semoga Allah tidak memberkati hari anda bila anda memulainya tanpa shalat shubuh. Semoga Allah tidak menyelamatkan siang hari yang dimasuki tanpa shalat shubuh. 

Sesungguhnya shalat shubuh merupakan awal tanda penerimaan, alamat daftar keberuntungan, dan pamflet kemenangan, kemuliaan, keteguhan, dan keberhasilan.

 Selamat bagi setiap orang yang menunaikan shalat shubuh-nya dan beruntunglah bagi tiap orang yang menunaikan shalat shubuhnya. 

Kesejukan hati hanyalah bagi orang yang memelihara shalat shubuh; dan kesengsaraan, penderitaan, dan kekecewaan hanyalah bagi orang yang melupakan shalat shubuhnya.

Naikilah perahu keselamatan

Wahai Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku berserah diri kepada Engkau. Ya Tuhanku, kasihanilah kelemahan kami, Engkau adalah Maha Penyayang.

   Sesungguhnya saya telah membaca puluhan novel hasil karya tulis para seniman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang suka pada hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang melalaikan, dan hal-hal yang main-main, baik yang masih hidup dari kalangan mereka maupun yang sudah tiada.

   Saya hanya bisa berkata:
“Betapa ironisnya! Dimanakah kaum muslim laki-laki dan perempuan,
dimanakah orang-orang yang shidiq (benar) dari laki-laki dan perempuan,
dimanakah orang-orang yang puasa dari laki-laki dan perempuan,
dimanakah para ahli ibadah dari laki-laki dan perempuan,
dimanakah orang-orang yang khusyu’ dari laki-laki dan perempuan?”

Apakah usia kita yang terbatas dan relatif singkat ini cukup memadai untuk disia-siakan dengan cara membuang-buangnya untuk main-main dan tiada artinya seperti ini dan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tolol lagi durhaka?

Apakah anda mempunyai usia cadangan selain ini?

Apakah anda mempunyai hari lain selain hari-hari ini?

Apakah anda mempunyai janji yang kuat disisi Allah yang menjamin bahwa anda tidak bakal mati?

Tidak, demi Allah! Bahkan yang ada hanyalah ilusi, persangkaan yang dusta, dan angan-angan yang kosong.

   Kalau demikian, lakukanlah evaluasi terhadap diri sendiri, perbaharuilah arah tujuan, dan bersemangatlah dalam melangkah. 
Segeralah bergabung dengan kafilah dan naikilah perahu keselamatan.

Kebahagiaan kita berbeda dengan kebahagiaan mereka

Seorang pasien bakal sembuh sesudah sakitnya
dan orang yang merantau akan pulang sesudah kepergiannya.

   Barang siapa yang mengatakan kepada anda bahwa musik yang melalaikan, nyanyian yang konyol, serial yang merusak, pertunjukan teater yang merosot, majalah yang porno dan film yang tidak bermoral dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada anda, maka dustalah ia.

   Sesungguhnya semua sarana tersebut justru merupakan sumber kesengsaraan, jalan kedukaan, dan pintu kesusahan, kecemasan dan kesedihan. 
Hal ini disimpulkan berdasarkan pengakuan dari berbagai pihak yang pernah merasakan dan mengenalnya, kemudian bertobat darinya.

   Oleh karena itu, menjauhlah dari pola kehidupan yang celaka lagi menyengsarakan ini, yaitu kehidupan orang-orang yang suka dengan main-main dan melakukan hal-hal yang tidak berguna lagi menyimpang dari jalan Allah yang lurus.

   Isilah waktu-waktu anda dengan membaca Al-Qur’an secara khusyu’ dan buku yang bermanfaat, mendengar nasehat yang menyentuh dan khutbah yang menggugah, mengeluarkan shadaqah yang menguntungkan, dan melakukan tobat yang benar. 
Bergabunglah anda dengan majelis-majelis pengajian dan perkumpulan dzikir. 

Bagi-bagilah Waktu Anda Untuk Menunaikan berbagai Kewajiban

Semoga kesusahan yang menimpa diriku di baliknya terdapat kemudahan dalam waktu yang dekat.

   Cobalah keberuntungan anda dengan membaca buku yang bermanfaat atau mendengar kaset yang berguna. 
Dengarkanlah dengan penuh perhatian bacaan yang indah dari Kitabullah. Mudah-mudahan ada suatu ayat yang menggugah diri anda hingga menembus ke bagian yang terdalam dari lubuk hati anda dan menyentuh segenap perasaan anda.

   Selanjutnya anda akan memperoleh petunjuk dan cahaya serta akan lenyaplah seiring dengannya keputus-asaan, keraguan, kecurigaan, dan keterpurukan yang selama ini ada dalam diri anda.

   Pelajarilah himpunan kitab-kitab Sunnah dan bacalah sabda Nabi saw yang terhimpun dalam buku Riyadhush shalihin, niscaya anda akan menemukan obat mujarab dan ilmu yang bermanfaat yang dapat menghindarkan anda dari kesalahan, dan menyembuhkan anda dari berbagai penyakit. 
Sebenarnya obat anda terdapat dalam wahyu, baik yang berdasarkan dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

   Kesenangan anda berada dalam iman; penyejuk hati anda berada dalam shalat; keselamatan kalbu anda berada dalam sikap ridha; dan keteduhan perasaan anda berada dalam sikap qana'ah anda.
 Sesungguhnya kecantikan wajah anda berada dalam senyuman; terpeliharanya kehormatan anda berada dalam hijab; dan ketenangan hati anda terletak pada dzikir.

Rumah sederhana dengan iman, bukan istana dengan sikap melampaui batas

Sesungguhnya jika aku mencaci orang-orang yang dengki kepadaku, Aku tidak mengingkari bahwa sesungguhnya pentas aku menghukum mereka dengannya.

   Sesungguhnya, seorang wanita muslimah yang hidup di dalam rumah sederhana, menyembah Tuhannya, mengerjakan shalat lima waktunya, dan puasa sebulannya, lebih berbahagia daripada wanita yang tinggal dalam istana menjulang tinggi dan bergelimangan dengan kesenangan dan kemewahan diantara para abdi dalem dan pelayannya.

   Sesungguhnya wanita yang beriman yang hidup di dalam kemah dengan makan roti gandum, minum dari kendi, disertai dengan mush-haf dan tasbihnya, lebih bahagia hidupnya daripada wanita yang hidup di gedung yang tinggi, dalam kamar yang mewah, sedang ia tidak mengenal Tuhannya. Tidak pernah mengingat Tuhan-Nya, dan tidak pernah mengikuti petunjuk-Nya.

   Untuk itu, pahami oleh anda makna kebahagiaan dengan pengertian yang sebenarnya bahwa ia bukanlah sebagaimana pengertian sempit lagi timpang seperti yang digambarkan oleh sebagian besar kalangan manusia.

   Mereka mengira bahwa kebahagiaan itu terletak pada uang, furniture, pakaian, makanan dan minuman, kendaraan.
Saya katakan : “bukan Itu” sebanyak seribu kali.

   Kebahagiaan yang hakiki terletak pada kepuasan hati, kesenangan perasaan, ketenangan jiwa, kegembiraan rohani, kelapangan dada, baiknya keadaan, tegaknya akhlak, bersihnya sepak terjang, disertai dengan sikap menerima apa adanya dan tidak berlebihan.

Lihatlah Ke Arah Awan Jangan Melihat Kearah Tanah

Seandainya tiada nyala api yang ada disebelahku, tentulah bau harum kayu gaharu tidak akan tercium.

   Jadilah anda seorang wanita yang bercita-cita tinggi. Kumohon selalu naik. 
Kumohon selalu terus melangkah selamanya dan hati-hatilah jangan sampai menurun atau terjatuh. 
Ketahuilah bahwa hidup ini terdiri dari menit dan detik. Jadilah anda seperti semut dalam hal kesungguhan, ketekunan, dan kesabaran.

    Berupayalah agar selalu tetap bertobat. Jika kembali melakukan dosa, ulangilah tobat anda. Hafallah Al-Qur’an. 
Jika anda lupa, kembalilah pada hapalannya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya hingga kesepuluh kalinya.

   Hal yang penting ialah hendaknya anda tidak merasa gagal dan frustasi, karena sesungguhnya sejarah tidak pernah mengenal kata-kata terakhir dan akal tidak pernah mengenal penghabisan sama sekali, tetapi yang dikenal hanyalah upaya dan pelurusan. 
Sesungguhnya usia itu bagaikan tubuh yang dapat dilakukan terhadapnya operasi kecantikan.

   Sesungguhnya usia itu bagaikan bangunan yang dapat direnovasi, dibangun kembali, dan dipercantik dengan dicat ulang dan dipelitur. 
Oleh karena itu, hindarilah oelh anda apa yang disebut dengan kegagalan dan keraguan. 


   Lenyapkanlah dari hati anda berbagai prediksi akan terjadinya penyakit, bencana, musibah. dan malapetaka. Allah SWT telah berfirman:
“Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakkal, jika kalian benar-benar orang yang beriman” (QS. Al-Maidah: 23)

Meninggalkan maksiat adalah jihad dan menetapinya adalah keingkaran 

Artikel menarik lainnya:

Semoga Rizki Sedikit yang dapat Membahagiakan Anda, Bukan Rizki Banyak yang Menyengsarakan Anda

Apabila Allah menggelarkan keutamaan yang tadinya terlipat,
diberikanlah kesempatan untuknya lisan orang yang dengki untuk berperan.

Semoga Rizki Sedikit yang dapat Membahagiakan Anda, 
Bukan Rizki Banyak yang Menyengsarakan Anda

   Usia anda yang masuk dalam hitungan adalah saat anda beroleh kegembiraan, kesenangan, keridha'an, ketenangan dan kepuasan. 
Adapun saat anda dilanda ketamakan, ketidakpuasan dan keluhan maka pada hakikatnya ia bukan termasuk pada usia anda, karena ia adalah musuh kesehatan, musuh kesejahteraan dan musuh kecantikan anda.

 Oleh karena itu, peliharalah diri anda agar senantiasa ridha kepada Allah, puas dengan rizki yang diberikan-Nya, beriman kepada takdir, dan bersikap optimis terhadap masa depan. 
Jadilah diri anda seperti kupu-kupu; ringan gerakannya dan cantik penampilannya. 
Ia jarang bergantung pada sesuatu, terbang dari satu bunga ke bunga yang lain, dari satu lereng ke lereng yang lain, dari satu taman ke taman yang lain.

   Atau jadilah anda seperti lebah, makan dari yang baik dan mengeluarkan yang baik. 
Bila hinggap pada ranting, ia tidak mematahkannya, menghisap sari bunga tanpa menyengatnya, mengeluarkan madu tanpa menyengat, terbang dengan membawa kecintaan, dan hinggap dengan membawa kasih sayang.

   Ia mempunyai suara dengungan bagaikan berita gembira dan suara desingan bagaikan ungkapan kepuasan, seakan-akan ia bagaikan malaikat yang ada di langit turun ke bumi dari alam kekekalan.


Allah menyukai orang-orang yang suka bertobat karena mereka kembali kepada-Nya dan mengadukan perihalnya kepada-Nya 

Artikel menarik lainnya:

Hitung-hitunglah semua nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada anda

“Sesungguhnya aku benar-benar berharap kepada Allah sehingga dengan kesabaran yang baik seakan-akan aku dapat melihat apa saja yang telah dilakukan oleh Allah kepadaku…”

   Apabila anda berada pada pagi hari, camkanlah dalam ingatan anda bahwa pagi yang sama dialami pula oleh ribuan wanita yang hidup sengsara, sedang anda hidup senang.
Dialami pula oleh ribuan wanita yang hidup kelaparan, sedang anda dalam keadaan kenyang. dialami pula oleh ribuan wanita dalam tahanan, sedang anda hidup merdeka, dapat menghirup udara bebas, dan dialami pula oleh ribuan wanita yang tertimpa musibah dan yang kehilangan anaknya, sedang anda hidup bahagia lagi sejahtera.

   Sudah berapa banyak air mata yang membasahi pipi wanita, sudah berapa banyak kepedihan yang dialami kalbu ibu dan sudah berapa banyak jerit tangis yang keluar dari kerongkongan bayi, sedang anda tersenyum puas. 
Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah atas kasih sayang, pemeliharaan dan kemuliaan-Nya.

   Duduklah anda dengan tenang, lalu berterus-teranglah kepada diri anda sendiri. 
Ambillah kalkulator atau alat hitung lainnya untuk memerincikan sudah berapa banyak harta, nikmat, kesenangan dan kegembiraan yang telah anda dapatkan.

   Begitu pula hitunglah kecantikan, uang, anak-anak, naungan, tempat tinggal, tanah air dan berbagai anugerah lainnya, seperti penerangan, udara, air, makanan, obat dan sebagainya. 
Oleh karena itu jalanilah hidup ini dengan senang, bahagia dan hati yang terhibur.

Ads


Populer